Dây thít nhựa 25 cm

Dây thít nhựa hay còn gọi là Lạt nhựa, dây rút nhựa, cable tie.. chất lượng tốt, mềm dẻo, không gãy đứt dùng trong các ngành công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh… để buộc cố định các bó dây, các chi tiết…